Tidene er oppdatert 15.09.2020.

Ta kontakt med medlemsansvarlig om du ønsker å melde deg på noen av våre aktiviteter. Kontaktopplysninger finner du under «Kontakt».


HerretrimTorsdag20:00-22:00Os GymnasJohannes Thuen
DametrimMandag18:00-19:00Os GymnasRenate Olsen
DametrimOnsdag18:00-19:00Os GymnasCecilie B. Sandal
Yoga
pauset!
onsdagOs Gymnas
Turn
Jenter
5-6 år
Mandag17:30-18:30Os BarneskuleHovedtrener:

Ingrid Wilhelmsen

Hjelpetrener:
Lise Birkeland Kvittingen
Turn
Jenter

7-9 år
Tirsdag17:30-18:30Os BarneskuleHovedtrener:

Sølvi Jeanette Tønnessen

Hjelpetrener:
Stephan Blum
Turn
Blandet
7-9 år
Fredag17:30-18:30Os BarneskuleSølvi Jeanette Tønnessen

Ingrid Wilhelmsen
Turn
Gutter

5-9 år

Onsdag
17:15-18:30Os BarneskuleHovedtrener:

Ingrid Wilhelmsen

Hjelpetrener:
Stephan Blum
Trampett
Senior
Annen
hver
Torsdag
partalls
uker
18:15-19:45OshallenHovedtrener:
Halvor Koldal

Hjelpetrener:
Thomas Moberg Lokøy
Erik Håland
Trampett
Junior
Annen
hver Torsdag
oddetalls
uker
18:15-19:45OshallenHovedtrener:
Halvor Koldal

Hjelpetrener:
Thomas Moberg Lokøy
Erik Håland

Informasjon i forhold til påmelding i de ulike treningsgruppene:

Ta kontakt med medlemsansvarlig ved påmelding! Max antall deltakere pga korona er 20. Det kan derfor være ventelister!

Voksne medlemmer melder seg på via Minidrett.no. Lag egen bruker og passord. Faktura vil komme på minidrett.no og som påminnelse på registrert e-postadresse. Dametrim har informasjonsgrupper på facebook. Trampet og barneturn har grupper på Spond hvor deltakere blir lagt til av medlemsansvarlig etter påmelding.

Barn som meldes på :

  1. Oppmøte: Foresatte må melde barna på forhånd. Trenere ønsker å møte deg som foresatt sammen med barnet. Under pandemien vil dette foregå i døra utenfor treningslokalet. Turnstyret legger ut informasjon på osturn.no og via appén Spond.
  2. Påmelding skjer via Minidrett.no https://medlemskap.nif.no/25416. Hjelp til påmelding finner du lenger ned på siden.
  3. Informasjonsgrupper: Når barnet er påmeldt i MinIdrett vil foresatte og barn bli lagt til i SPOND. I hovedgruppen «Os Turnforening» og tilhørende «gren». Invitasjonen fra Spond må aksepteres før du får tilgang til gruppene. Du kan velge om du vil laste ned appén, få informasjon via sms eller e-post. All informasjon vil foregå via Spond. Der vil du også bli bedt om å gi beskjed om barnet «deltar» eller «ikke deltar». Det gir oss og trenerne trygghet på hvilke barn vi har ansvar for på trening.
  4. Faktura kommer via din bruker på MinIdrett, men du får også en påminnelse via registrert e-postadresse. Det vil komme to faktura. En for medlemskap i Os turnforening og en for treningsavgift for deltakelse på aktiviteter i Turngruppen. Faktura vil sendes ut i forbindelse med oppstart vår og høst.
  5. Dugnad: For å holde kostnadene så lave som mulig er vi avhengig av din hjelp til ulike arrangement og skaffe inntekt ved hjelp av loddsalg, evt. andre produktsalg. Vi trenger hjelp til enkel servering på siste trening før sommeren og hjelp i forbindelse med å arrangere juleavslutning i desember. Vi har også behov for å øke voksentettheten med 2 frivillige voksne på enkelte barneparti. Da tenker vi enten 2 faste voksne hele vår/høst eller rullering av voksne slik at det blir noen ganger hver.

Hjelp og veiledning:

MinIdrett: https://minidrett.nif.no/

SPOND: https://spond.com/welcome

Informasjon fra Os Turngruppe sendes via mail ved å kontakte Turngruppen via mailadr: leder-turn@osturn.no