Tidene er oppdatert 06.06.2021.

Ta kontakt med medlemsansvarlig om du ønsker å melde deg på noen av våre aktiviteter. Kontaktopplysninger finner du under «Kontakt».


HerretrimTorsdag20:00-22:00Os GymnasJohannes Thuen
DametrimMandag18:30-19:30Os GymnasCecilie B.Sandal/
Renate Olsen
DametrimOnsdag18:30-19:30Os GymnasCecilie B. Sandal
Gymlek
Blandet
4-5 år
Tirsdag18:00-
19:00
Os Gymnas
Cecilie B.Sandal
Turn
Jenter
5-6 år
Torsdag16:30-17:30OshallenHovedtrener:

Ingrid Wilhelmsen

Hjelpetrener:
Lise Birkeland Kvittingen
Turn
Blandet
7-8 år
Torsdag17:45-18:45OshallenHovedtrener:
Ingrid Wilhelmsen
Hjelpetrener:
Cassandra Bruland
Turn
Jenter

9-10 år

Tirsdag
18:00-
19:30
OshallenHovedtrener:
Sølvi Jeanette Tønnessen
Hjelpetrener:
Ronja Limstrand
Trampett
Junior

Torsdag

18:00-19:00OshallenHovedtrenere:
Halvor Koldal
Tiril Høgstø

Hjelpetrener:
Sora Helen Borgen
Trampett
Senior
Torsdag
19:15-20:15OshallenHovedtrener:
Halvor Koldal
Tiril Høgstø

Hjelpetrener:
Sora Helen Borgen
Trampet
13 år +
Torsdag20:30-
21:30
OshallenHovedtrener:
Halvor Koldal
Tiril Høgstø

Hjelpetrener:
Sora Helen Borgen

Informasjon i forhold til påmelding i de ulike treningsgruppene:

Ta kontakt med medlemsansvarlig ved påmelding! Max antall deltakere pga korona er 20. Det kan derfor være ventelister!

Voksne medlemmer melder seg på via Minidrett.no. Lag egen bruker og passord. Faktura vil komme på minidrett.no og som påminnelse på registrert e-postadresse. Dametrim har informasjonsgrupper på facebook. Trampet og barneturn har grupper på Spond hvor deltakere blir lagt til av medlemsansvarlig etter påmelding.

Barn som meldes på :

  1. Oppmøte: Foresatte må melde barna på forhånd. Trenere ønsker å møte deg som foresatt sammen med barnet. Under pandemien vil dette foregå i døra utenfor treningslokalet. Turnstyret legger ut informasjon på osturn.no og via appén Spond.
  2. Påmelding skjer via Minidrett.no https://medlemskap.nif.no/25416. Hjelp til påmelding finner du lenger ned på siden.
  3. Informasjonsgrupper: Når barnet er påmeldt i MinIdrett vil foresatte og barn bli lagt til i SPOND. I hovedgruppen «Os Turnforening» og tilhørende «gren». Invitasjonen fra Spond må aksepteres før du får tilgang til gruppene. Du kan velge om du vil laste ned appén, få informasjon via sms eller e-post. All informasjon vil foregå via Spond. Der vil du også bli bedt om å gi beskjed om barnet «deltar» eller «ikke deltar». Det gir oss og trenerne trygghet på hvilke barn vi har ansvar for på trening.
  4. Faktura kommer via din bruker på MinIdrett, men du får også en påminnelse via registrert e-postadresse. Det vil komme to faktura. En for medlemskap i Os turnforening og en for treningsavgift for deltakelse på aktiviteter i Turngruppen. Faktura vil sendes ut i forbindelse med oppstart vår og høst.
  5. Dugnad: For å holde kostnadene så lave som mulig er vi avhengig av din hjelp til ulike arrangement og skaffe inntekt ved hjelp av loddsalg, evt. andre produktsalg. Vi trenger hjelp til enkel servering på siste trening før sommeren og hjelp i forbindelse med å arrangere juleavslutning i desember. Vi har også behov for å øke voksentettheten med 2 frivillige voksne på enkelte barneparti. Da tenker vi enten 2 faste voksne hele vår/høst eller rullering av voksne slik at det blir noen ganger hver.

Hjelp og veiledning:

MinIdrett: https://minidrett.nif.no/

SPOND: https://spond.com/welcome

Informasjon fra Os Turngruppe sendes via mail ved å kontakte Turngruppen via mailadr: leder-turn@osturn.no