oppstartsdatoer for turnpartiene høsten 2018

Gutter 5 – 9 år starter mandag 27. august kl. 18:00

Jenter 7 – 9 år starter tirsdag 28. august kl. 18:00

Jenter 5 -6 år starter onsdag 29. august kl. 18:00

Trampett 10 – 14 år starter 6. september kl. 18:00

Trampett 14 år -> starter 6. september kl. 19:30