Oppstart vårsemesteret 2017

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til et nytt treningssemester. Herretrimmen startet i uke 1, damepartiene starter i uke 2. Da starter også turnguttene, turnjenter 7-9 år og trampetten. Jenter 5-6 år har oppstart i uke 3. Kontakt ev. Irene Andersen for spørsmål, tlf. 930 82 230.

Vedlegg: Medlemsregistreringsskjema – NB! kontingenten følger kalenderåret