Oppstart Trampet uke 36

TORSDAG 3.SEPTEMBER 2020 18:15-19:45

INFORMASJON TIL FORESATTE OG GYMNASTER

Treningene starter opp med visse restriksjoner. Max 18 deltakere + 2 trenere. Kun trenere og gymnaster kan være inne i Oshallen. For å få lov til å gjennomføre aktiviteter stilles det krav til smittevern.

Alle som deltar må registreres, derfor MÅ du melde barnet på i forkant. I år vil det bli ventelister. Meld fra til leder for turngruppa (leder-turn@osturn.no) om du ønsker å delta. Her får du nærmere informasjon om påmelding, informasjon fra turngruppen og hva som forventes av deg som deltaker under pandemien.