Oppstart dametrim

Dametrim med trener Marianne Bruarøy, starter opp
mandag 11. september kl 19-20 i gymsalen på Os Gymnas.
Alle er hjertelig velkommen til nytt treningssemester.