Oppstart barneturn og trampet uke 3

OBS! Treningstider endret for

turn gutter 5-9 år mandag 17:30-18:30

og turn jenter tirsdag 17:30-18:30