Os Turngruppe består av grupper for barn og voksne som har glede av fysisk aktivitet sammen med andre likesinnede. Vi har et eget styret som administrer og organiserer aktiviteten i Os Turn.

Verdiene vi står for er OmtankeSamholdTrivselUtviklingRespektNærhet.

Barnegruppene består av gutter 5-9 år, jenter 5-6 år og jenter 7-9 år. De har treningslokaler i gymsalen på Os barneskule.

Trampettgruppen består av gutter/ jenter 10-14 år og gutter/jenter 14+. De trener i nye Oshallen på Kuventræ.

Dametrim består av vanlige treningstimer, men også yoga. Alle over 18 + er velkomne. De trener på Os Gymnas.

Herretrimmen består av godt voksne menn. De trener på Os gymnas.