Styret i Turngruppen

Hovedkontakt for foresatte, gymnaster og trenere:

Leder og medlemsansvarlig: June Morfjord, mail: leder-turn@osturn.no Tlf: 95 14 64 62

Kasserer: Ingrid Wilhelmsen

Styremedlem: Inger Storheim

Styremedlem: Sølvi Jeanette Tønnessen

Styremedlem: Raimon Bertelsen