Årsmøtet i Turngruppen 18.02.20

Møtested: Klubbhuset Kuventræ

Dato: 18.02.2020

Tidspunkt: 18:00-20:00

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer, referent og 2 til underskrift av protokollen
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Vel møtt!

Mvh Turnstyret

v/Leder June Morfjord

Vanlige årsmøtesaker!