Her finner man informasjon om styrene i de ulike gruppene underlagt Os Turnforening:

Hovedstyret 2018

Leder:
Rune Rosland
Nestleder:
Rebecca Lerch Dahl
Styremedlem:
Jon Sivert Rykkel (Politiattester)
Randi Sæther Øvreide
Lena Stigen Mathisen
Alexander Brinchmann-Hansen
Kasserer:
Wenche Husebø

Fotballstyret 2018

Leder:
Jon Sivert Rykkel
Styremedlem:
Torkel Hjertnes (Nest leder)
Jan Frode Skeie (Sportslig leder)
Torill Blindheim
Trine Lund
Bjørn Aadland
Solfrid Vernøy

Håndballstyret 2018

Leder:
Rebecca Lerch Dahl
Styremedlem:
Cecilie Fimreite (Nestleder)

Robert Hetleflåt (Økonomiansvarlig)

Christian Bugge (Sponsoransvarlig)

Tore Hisdal (Arrangementsansvarlig)

Ingerid Verpe Jacobsen ( Sportslig leder)

Susanne Mjøs Wigum (Webansvarleg)

Hege Engelsen (Medlemsansvarlig)

 

Friidrettstyret 2018

Leder:
Svein Hausberg
Styremedlem:

Turnstyret 2018

Leder:
Randi Øvreeide
Styremedlem:
Reidar Steinsland

Victoria Berven Svendsen

Kirsten Øgrey Tønnesen

Tonje Grude Anthonsen

Amerikansk fotballstyret 2018

Leder:
Alexander Moberg Brinchmann-Hansen

Cheerleadingstyret 2018

Leder:
Lena Mathisen Stigen
Styremedlem:
Helene Amundsen (økonomi)

Inge Bakke (styremedlem)

Paula Sandvik (styremedlem)

Tone Merete Fluto