Dersom dere har spørsmål av hvilken som helst art kan dere ta kontakt med leder av vår gruppe.

Leder Amerikansk Fotball: Alexander Brinchmann Hansen, 94144419, brinchmannen@gmail.com