Klubbhuset til Os turnforening ligger vegg i vegg med Oshallen på den siden som vender mot friidrettsanlegget. Klubbhuset har to etasjer. 1. etasje består av garderober, mens 2. etasje består av et stort møterom med kjøkken, et mindre møterom, kontorlokaler, lagerrom og toaletter.

Klubbhuset er flittig brukt til intern møtevirksomhet og Fotballfritidsordningen på dag- og kveldstid.

Klubbhus