Koronavirus -forebyggende smittetiltak

I tråd med Folkehelseinstituttets og Helse Norges informasjon om smitte på flere barneskoler og i barnehager rundt i landet, ønsker vi å innføre noen regler for treninger i våre treningslokaler i Os Turnforening, skolegymsaler, Oshallen og Os Gymnas.

Vi ønsker at dere snakker med utøverne deres om viktigheten av følgende tiltak:

  • Håndvask i varmt vann med såpe før du går inn i hallen (foresatte bes hjelpe barna med dette på barnepartiene)
  • Unngå klemming og nærkontakt med medutøvere.
  • Ikke del drikkeflasker
  • Hoste i albuen

Vi ønsker også å be dere om å holde utøverne deres borte fra trening dersom:

  • Mye hoste/slim/snørr
  • Feber og generelle tegn til sykdom av større eller mindre grad.

Dersom noen av våre utøvere som har familie som innehar en karantene fra etat/lege pga mistanke om smittefare skal også gymnasten holdes unna trening.

Ha generell LAVTERSKEL med å holde deg hjemme fra trening dersom du ikke føler deg 100%.

Vi ønsker rask informasjon dersom noen av våre medlemmer skulle få påvist smitte selv eller i familien.

Det er nødvendig at vi tar hensyn til våre medmennesker som har lavt immunforsvar av ulike grunner, spesielt barn og voksne med kroniske sykdommer og eldre mennesker. Med gode rutiner så hindrer vi smittespredning.

På forhånd takk for at dere viser hensyn!