#jegstøtterregnbuen

For oss spiller det ingen rolle om hvem du elsker, hvilken legning eller kjønnsidentitet du har. Alle mennesker er like verdifulle, og alle fortjener å føle seg trygge hos oss i håndballen. Uansett bakgrunn og hvem de elsker. Vær stolt! #Jeg støtter regnbuen!