Innkalling til årsmøte 2020

Os Fotball innkaller herved alle som har eit engasjement og interesse av det som rører seg rundt fotballgruppa i klubben til møte tirsdag 10.03.20 kl. 19.00.

Dato: 10.03.2020
Tid: kl. 19.00
Sted: Klubbhuset

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Årsmelding 2019
 4. Regnskap 2019
 5. Budsjett 2020
 6. Valg
  Medlemmer styret
  Øvrige roller i klubben.
 7. Eventuelt

Innspel kan sendes til styreleiar Leiv Gunnar Heggland på mail:
leiv-gunnar.heggland@no.abb.com

Velkommen til årsmøte!