Informasjon fra politiet vedrørende pågående etterforskning

Etterforskning i Vest Politidistrikt
Vest Politidistrikt har i dag offentliggjort at en fotball- og håndballdommer er siktet og varetektsfengslet i forbindelse med en pågående etterforskning.

Detaljert og utfyllende informasjon fra Politiet finner dere heInformasjonsskriv politiet 15.08.19.

Dette er en trist og alvorlig sak for berørte spesielt og idretten generelt, og Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund samarbeider tett og godt med Politiet. Den berørte dommeren er tatt av sine oppdrag.

Dersom noen har informasjon som kan være relevant for saken og etterforskningen, må man kontakte Politiet på mobil 45 97 63 67. Denne telefonen er bemannet 08.00 – 15.30 i ukedagene fremover.

Hvis du har behov for å snakke med representanter fra NHF, finner dere kontaktpersoner under.

Personer som ønsker å melde fra om seksuell trakassering og overgrep i idretten, bes følge veilederen publisert på Norges Idrettsforbunds nettsider (link til veileder).

Ved spørsmål til Norges Håndballforbund, kontakt:
Ole Andreas Hansen, personalsjef   92 66 39 39, oleandreas.hansen@handball.no
Lars H. Kvam, leder for medier/kommunikasjon 91 37 84 30lars.kvam@handball.no