Årsmøte Os Turnforening

Styret innkaller til årsmøte i Os Turnforening tirsdag 17. mars 2020 klokken 19:00 i klubbhuset på Kuventræ.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til å delta på årsmøtet og oppfordrer medlemmer som ønsker å bidra til styrer og verv om å melde seg til styreleder eller kontakte andre medlemmer av styret.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 8. mars.

Saksliste og saksdokumenter legges ut en uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøte!Med vennlig hilsen
Styret i Os Turnforening
E-post: post@osturn.noTelefon: 56 30 09 50
www.osturn.