Årsmøte i turngruppen

Velkommen til årsmøte i klubbhuset på Kuventræ 19. februar kl. 1900.
Ev. saker til møtet må være mottatt innen 8. februar.

Styret i turngruppa