Årsmøte

Herved kaller styret i Os Turnforening in til årsmøte 16. februar 2021.

Om det blir fysisk eller digitalt meddeles i god tid før møtet.

Saker til behandling må være levert styret senest 2 uker før årsmøtet.

Godt nytt år!

Styret

Os Turnforening