Rutiner for kampavvikling i Oshallen

Hovedinngangen til Osbadet vil grunnet Covid-19 være stengt for alt
relatert til håndball. Spillere, dommere og publikum må bruke annen
inngang. Inngang og foajeen til Osbadet er kun for badegjester.

Spillerinngang for Bane 1 (gamlehallen) ligger ca 50 meter til venstre
for
hovedinngang til Osbadet. Døren er markert med «Spillerinngang», og
vakten
i døren vil vise dere til garderoben.

Spillerinngang for Bane 2 er på motsatt side av hovedinngang. Der vil
også
være vakt i døren som viser vei til garderobe.

Spillerne/lagledere/trenere får lov til å komme inn i bygget og tilgang

garderobe i god tid før kamp. Alle som er med må være registrert i
TA/Min
håndballmed navn og telefonnummer, evt fylle ut registreringsliste når
de
kommer.!

Det er ikke mulig med oppvarming i gangene, men dere får tilgang til
banen
så snart kampen før er ferdig spilt og benker og mål er rengjort.

For å komme inn på banen bruker dere døren som står «inngang
hjemmelag»/»inngang bortelag». Husk å fylle flasker før dere forlater
garderoben. Det blir ikke anledning å bruke garderoben i pausen, da
annet
lag bruker den. Dere får tildelt en plass på benken, og bag/utstyr
legges
bak denne plassen.

Dommere går også inn spillerinngang. Snakk med vakten dersom dere vil ha
garderobe.

Parkering er ute. Fortrinnsvis mot Kuventræ fotball/friidrettsbane.
Parkeringsgarasjen er for badegjester (og Actic-medlemmer).

Det vil være åpent for publikum i Oshallen. Inngang og utgang for
publikum
vil være gjennom nødutgangen opp trappen til venstre ved hovedinngang
til
Osbadet. Vi vil registre alle med navn og telefonnummer, og ber om at
publikum har en meters avstand.

Når kampen er ferdig, klappes det for spillere, dommere og publikum. Vi

be spillerne være raske med å hente utstyr fra benk og forlate hallen
gjennom døren markert med «utgang spiller», slik at nytt lag får starte
oppvarming. Dersom laget skal ha flere kamper, venter dere på anvist
sted
på banen, evt i garderoben.

Husk medbrakt håndsprit og en meters avstand for alle som ikke er i
direkte
spill.

Det blir mulig å få kjøpt en kaffe ++ på tribunen. Osbadet ønsker ikke
at
håndballpublikum henter kaffe/mat hos dem. Vi ber om forståelse for
dette.

Dersom lag vil eller må trekke seg fra spill, ber vi om at vi blir
orientert om dette.

Da gleder vi oss til kamp! Velkommen!