Os Håndball har fått ny hjemmeside: https://oshandball.no

Da Osdamene rykket opp i 1.divisjon