MEDLEMSKAP I OS TURNFORENING
Du er hjertelig velkommen til å prøve noen av våre aktiviteter: Fotball, Håndball, Turn, Friidrett, Cheerleading eller Amerikansk fotball. Les mer på ”osturn.no”.
Når du har prøvd deg og føler deg komfortabel med vår forening, er det viktig at du blir medlem fortest mulig. Når medlems- og treningsavgift er betalt, så er du lisensiert/forsikret på lik linje med våre andre medlemmer.
For å bli medlem: Logg deg inn på https://minidrett.nif.no/, der velger du ”ny bruker” og oppretter en profil.
Når profilen din er opprettet, går du på ”Medlemskap” og ”finn klubb” eller ”finn ny klubb” hvis du allerede er medlem i en annen klubb. Her følger du instruks. Det blir da sendt en e-post fra ”MinIdrett” til Os Turnforening som kommer til å bekrefte ditt medlemskap og sende ut faktura for relevant medlemskap.
Velkommen i klubben!

Medlemskontingent og trenings/aktivitetsavgifter 2015.
Årsmøtet besluttet at beholde kombinasjonen av medlemskontingent til hovedlaget og trenings-/aktivitetsavgift til respektive gruppe som innførtes i 2014.
Medlemskontingent til hovedlaget er enten medlemskap for 1 person som er satt til 500,- eller familiemedlemskap som er 800,-. Alle familiens medlemmer kan da registreres som medlemmer. Med familie menes mor/far og barn. Mor/far kan enten være ektefeller eller samboere som bor sammen med barna, eller mor og far som lever separat. Medlemskontingenten, som betales per kalenderår 1/1-31/12,  skal bla bidra til å dekke kostnader for administrasjon av fleridrettslaget og kostnader for klubbhus og anlegg som foreningen eier.
Støttemedlem betaler 250.- og æresmedlemmer er gratis.

Trenings-/aktivitetsavgifter for de forskjellige gruppene i 2015 blir som følger:

Fotball
0-12 år: 1400 pr. medlem pr. år.
13-17 år: 2000 pr. medlem pr. år.
18 år bredde: 1900 pr. medlem pr. år.
Oldboys: 1400 pr. medlem pr. år.
Treningsmodell Elite 2600

Obligatorisk utstyrspakke for treningsmodell elite 2500

 

Håndball (sesong 2017/18)
Mini/6-8 år: 1000,- pr. medlem pr. år.
Barn 9-12 år: 1200,- pr. medlem pr. år.
Ungdom 13-16 år: 1300,- pr. medlem pr. år.
Junior 17-19 år: 1600,- pr. medlem pr. år.

Vaksen: 1700,- pr. medlem pr. år.
Veteraner: 1000,- pr. medlem pr. år.
HU lag: 1000,- pr. medlem pr. år.

Turn
Barn: kr 400 pr. medlem pr. år.
Voksne: kr 600 pr. medlem pr. år.
Kun høst barn kr 200.-
Kun høst voksen kr 300.-

Friidrett
6-12 år 750.- per medlem per år, søsken -200.-
13-senior 1200.- pr. medlem pr. år, søsken -200.-
Trimgjengen eller veteranene 400 pr. medlem pr. år.

Amerikansk fotball
Opp til 15 år : 500.- pr. medlem pr. år.
Fra 16 og oppover: 750.- pr. medlem pr. år.

Cheer leading
1-3. klasse: 750,-
4. klasse og oppover: 1250,-

Årsmøtet for hovedgruppen godkjenner endringene i kontingentsatsene.