MEDLEMSKAP I OS TURNFORENING

Vi er en del av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med rett i underkant av 2.100.000 medlemskap fordelt på ca 11 000 idrettslag.

Medlemskap i en av NIF organisert forening er en forutsettning for å drive med organisert idrett i Norge.

Når du melder deg in som medlem i Os Turnforening gir det deg mulighet å drive med våre 5 aktiviteter: Fotball, Håndball, Turn, Friidrett eller Cheerleading. Les mer på ”osturn.no”.
Når du har prøvd deg og føler deg komfortabel med vår forening, er det viktig at du blir medlem fortest mulig.

I medlemskontingenten inngår i tillegg til vårt aktivitetstilbud forsikring og andre medlemsfodeler.
For å bli medlem: Logg deg inn på https://minidrett.nif.no/, der velger du ”ny bruker” og oppretter en profil.
Når profilen din er opprettet, går du på ”Medlemskap” og ”finn klubb” eller ”finn ny klubb” hvis du allerede er medlem i en annen klubb. Her følger du instruks. Det blir da sendt en e-post fra ”MinIdrett” til Os Turnforening som kommer til å bekrefte ditt medlemskap og sende ut faktura for relevant medlemskap.  Du kan enkelt betale fakturer i Min Idrett og adminisrere ditt medlemskap selv.

Medlemskontingent har vært uforandret de siste 5 årene  og er for enkeltperson 500,- og for familiemedlemskap 800,-.

Vi anbefaler familiemedlemskap da vi gjerne ser at foreldre engasjerer seg i barnets aktivitet og klubb mest muig. Alle familiens medlemmer kan da registreres som medlemmer uansett antall. Jo fler medlemmer – jo sterkere klubb og flere tilskudd fra det offentlige.

Med familie menes mor/far og barn. Mor/far kan enten være ektefeller eller samboere som bor sammen med barna, eller mor og far som lever separat. Medlemskontingenten, som betales per kalenderår 1/1-31/12,  skal bla bidra til å dekke kostnader for administrasjon av fleridrettslaget og kostnader for klubbhus og anlegg som foreningen eier.

Støttemedlem betaler 250.- og æresmedlemmer er gratis.

Trenings-/aktivitetsavgifter for de forskjellige gruppene i 2020 fastsettes av årsmøte i mars.

Nytt for i år er at det ikke går at betale trenings/aktivitetsavgift før man har betalt medlemskontingent da det er en forutsettning for å drive aktivitet i klubben..

Fotball (sesong vår/høst)
0-12 år: xxxx pr. medlem pr. år.
13-17 år: xxxx pr. medlem pr. år.
18 år bredde: xxxx pr. medlem pr. år.
Oldboys: xxxx pr. medlem pr. år.
Treningsmodell Elite xxxx

Obligatorisk utstyrspakke for treningsmodell elite xxxx

Håndball (sesong høst/vår)
Mini/6-8 år: xxxx,- pr. medlem pr. år.
Barn 9-12 år: xxxx,- pr. medlem pr. år.
Ungdom 13-16 år: xxxx,- pr. medlem pr. år.
Junior 17-19 år: xxxx,- pr. medlem pr. år.

Vaksen: xxxx,- pr. medlem pr. år.
Veteraner: xxxx,- pr. medlem pr. år.
HU lag: xxxx,- pr. medlem pr. år.

Turn (sesong høst/vår)
Barn: kr xxx pr. medlem pr. år.
Voksne: kr xxx pr. medlem pr. år.
Kun høst barn kr xxx.-
Kun høst voksen kr xxx.-

Friidrett (sesong vår/høst)
6-12 år xxx.- per medlem per år, søsken -xxx.-
13-senior xxxx.- pr. medlem pr. år, søsken -xxx.-
Trimgjengen eller veteranene xxx pr. medlem pr. år.

Cheer leading (sesong høst/vår)
1-3. klasse: xxx,-
4. klasse og oppover: xxxx,-

OT har støtteordninger for barn og unge under 18 år fra lavinntektsfamilier. Målet med denne støtten er å gi flere barn og unge muligheten til å kunne være medlem i OT. Søknader behandles individuelt og konfidentielt, og sendes til post@osturn.no.

Velkommen som medlem i Os Turnforening!