Hvor skal man gå inn i hallen, og hvor skal man gå ut? Nye retningslinjer!

Hei alle sammen!
I disse koronatider ønsker vi å ta mest mulig hensyn til oss selv og alle andre.
Av den grunn endrer vi noe på hvordan man skal gå inn i Oshallen til Bane 1 (gamlehallen).
Rutinene fremover blir slik:
• Alle lag møter ute til avtalt tid (viss været er helt umulig kan man møte i vestibylen i klubbhuset).
• De lag som skal trene på bane 2 og 3 går gjennom foajeen i Osbadet og til anvist garderobe.
• Trener/lagleder til det laget som skal starte først i gamlehallen, henter nøkler i Osbadet.
• Følger deretter laget «bakveien» inn i hallen(døra som Acktic bruker til bakgangen og garderober), går inn gjennom døra nærmest
trappa ned til garderobene.
• Når treningen er slutt, går laget og trenerne/lagleder ut fra hallen gjennom døra nærmest parkeringsplassen.

• Trener/lagleder til det laget som trener sist, låser begge dørene inne i hallen, tar med nøklene, låser seg ut gjennom foajeen og
leverer nøklene i Osbadet.

Viss vi klarer å følge disse reglene betyr det at vi kan trene hele treningstiden, og gå ut mens neste lag går inn siden vi bruker ulike dører.
Dette er samme rutiner vi vil ha når det avvikles kamper på ba bane 1.

Tribunen er også oppmerket etter gjeldende smittevernregler.