Aktivitetsdag for førskolebarn

Norges Håndballforbund Region Vest ønsker å starte opp et aktivitetstilbud rettet mot førskolebarn denne våren. Ønsket med dette tiltaket er å gi barn i førskolealder en smakebit på hvilke aktivitetstilbud som finnes for dem når de er ferdig i barnehagen og begynner på skolen høsten 2017. I denne omgang er det førskolebarn som geografisk sokner til Os IL som blir gitt dette tilbudet. Tilbudet innebærer en halv dag med aktivitet og lek med ball i Os-idrettshall. Aktiviteten vil bli ledet av Tertnes Håndball Elite sine spillere, samt trenerressurser fra NHF Region Vest. I forbindelse med aktivitetsdagen vil det bli utdelt informasjon om hvilke tilbud Os IL Håndball har til barn som begynner på skolen høsten 2017. For barnas foresatte vil denne informasjonen være en fordel når de skal lete etter aktivitetstilbud til barna høsten 2017. Forhåpentligvis gir også en slik aktivitetsdag barna en positiv opplevelse med fysisk aktivitet og lek med ball.

Datoen for aktivitetsdagen er satt til torsdag 08. juni klokken 1000 – 1400 i Os-idrettshall. Det vil være aktivitet i to omganger, både før og etter lunsj. Før lunsj vil det være aktivitet mellom kl. 1000 og 1130 (pulje 1), og etter lunsj vil det være aktivitet mellom kl. 1230 og 1400 (pulje 2). Det vil være plass til totalt 80 førskolebarn denne dagen, fordelt på 40 barn før lunsj og 40 barn etter lunsj. Da dette er et tilbud som gis til flere barnehager i geografisk tilknytning til Os IL vil det være «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder. Det er ingen begrensninger for hvor mange førskolebarn hver barnehage kan melde på, men dette tilbudet er kun for førskolebarn som skal begynne på skolen til høsten.

Deltagelse for denne dagen krever at barnehagen stiller med voksenpersoner som er til stedet i hallen og hjelper til ved behov. Det vil si alt det praktiske rundt barna, eksempelvis av- og påkledning, toalettbesøk, registrering av barn ved oppstart og avslutning, etc. Opplegget- og gjennomføringen av aktivitetsdagen er det NHF Region Vest og Tertnesspillere som står for. Vi gjør oppmerksom på at dette er et kostnadsfritt tilbud for barnehagene. Videre må barnehagene selv stille med transport til og fra hallen, hvis nødvendig.

Påmeldingsfrist er torsdag 01.juni kl. 1200. Påmelding gjøres via e-post til rebecca.l.dahl@gmail.com. Ved påmelding bes det om at barnehagen sender inn hvor mange barn som ønskes påmeldt, samt fordeling av gutter og jenter. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan si noe om hvilke barnehager som får være med i hvilken pulje (før eller etter lunsj), og vi ber derfor de som melder seg på dette tiltaket om å være klar for at det kan bli aktivitet før lunsj eller etter lunsj. Ved spesielle behov vil vi selvsagt forsøke å tilrettelegge i størst mulig grad slik at din barnehage kan melde seg på.

Vi håper dette er noe din barnehage, og ikke minst førskolebarna har lyst å ta del i, vi kan i hvert fall love en dag med mye aktivitet, idrettsglede og mestringsfølelse med ball!

Hvis det er noe du lurer på, vennligst ta kontakt enten pr. e-post, eller på telefon 92449645.