Voksende dommermiljø i Os Turn Fotball

I går kveld var det avslutningsfest og felles oppsummering av sesongen 2017 for klubbens rekrutteringsdommmere. Dommerstanden i klubben er i fin utvikling med fleire nye og ambisjonsrike dommere. Praten rundt bordet gikk i mange timer, pizza frå peppes vart servert og Dortmund-Tottenham blei synt på storskjerm. Klubben er svært glad for at så mange ungdommer har valt å bli fotballdommer og me vonar at enda fleire kjem til.

På felles bildet under ser ein frå venstre: Dan Nordvik, Adrian Alvsvåg Jacobsen, Tom Gabriel Rondestveit, Lars Magnus Burø, Stian Vernøy Hansen, Daniel Fagerlid Andreasson, Albert Haugland Kristiansen og Eivind Fauske.

På singel bilde ser me klubbens ferskeste rekrutteringsdommar, Daniel.

I mange år har Eivind Fauske(frå 2008) vore dommeransvarlig i klubben. Han har lagt ned ein enorm innsats for klubben og gjort ein fantastisk jobb. Uten Eivind hadde me ikkje vært der me er i dag! God jobba!

Frå neste år av vil Eivind avløysast av Albert som blir ny dommeransvarlig i klubben. Med seg på laget får han Stian og Adrian som assistenter og Eivind og Dan som mentorer.
Dette er det me på fotballspråket vil kalle eit stjernelag