Velkommen til fotballstart for 2015-kullet 12. oktober

(Foto: Midtsiden)

Os Fotball har stor glede av å invitere nye jenter og gutar fødd i 2015 velkommen til fotballstart! Med fokus på fotballglede, mestring og tryggleik vil me ha med flest mogleg, lengst mogleg, best mogleg!

Oppstartsdager: Mandag 12. 10 og 19.10 kl. 17 – 18 på bane 3 C i Oshallen.

Påmelding: https://forms.gle/593r6JgazKbi4gUq5

Marius Mikkelsen, faglærer i idrett og kroppsøving og ansatt i klubben, vil gjennomføre oppstartstreningane. Fokus: trygg og morsom fotballstart med mål om mestring og fotballglede for alle!
Utsyr: Innesko og drikkeflaske.
(Alle som besøker Oshallen må huske å bruke Antibac-dispensoren like innanfor inngangsdøra, holde ein meters avstand og ellers følgje retningslinjene for smittevern mot Covid-19)

Os Fotball – ein klubb for alle!
I Os Fotball blir du ein del av eit trygt og godt fellesskap med fokus på samhald, vennskap, glede, mestring og utvikling – av fotballspelaren og mennesket!
Os Fotballs visjon er nemleg «trygghet, fotballglede og utvikling for alle» og kjerneverdiene våre er inkluderende, levende, ambisiøs og humør.

Klubben arbeider aktivt for å ivareta alle uavhengig av funksjonsevne, kjønn, etnisitet og betalingsevne. Me har blant anna eit inkluderingsfond for å unngå utenforskap grunna manglande betalingsevne. Ta kontakt ved spørsmål.

Bidra som frivillig?
Om du kan bidra som trenar, lagleiar, i ein arrangementskomite eller noko anna er du hjertelig velkommen. Våre medlemmer treng deg! Alle lag bør minimum ha ein trenar, ein oppmann og ein som er ansvarleg for sosiale aktiviteter. Jo fleire, jo betre – og ein treng ingen erfaring frå fotball for å vere ein flink trenar eller leiar i barnefotballen. Klubben, med Marius Mikkelsen vil vere tilgjengeleg for oppfølging av det sportslege, med øktplaner, rettleiing, organisering av ei treningsøkt og diverse. Nye trenarar får også grunnleggende grasrottrenarkurs gjennom klubben.

Spørsmål kan rettes til Marius Mikkelsen
Mail: marius@osfotball.no
Tlf. 47709118

Følg Os Fotball på facebook, Instagram og osfotball.no for meir informasjon.

VELKOMMEN!