Trygg til trening med 2Stabilise!

Det er med stor glede me kan seie at 2Stabilise og Os Fotball har starta eit samarbeid! 2Stabilise, som til dagen jobbar med å gjere arbeidskvardagen i oljefeltet tryggare, har no også teke initiativ til å auke tryggleiken for medlemmane i klubben. Frå 2Stabilise får dermed alle våre medlemmer refleksar for å bli synlege i mørket!

2Stabilise er eit nyetablert selskap som leverer stabiliseringsprodukt til plattformer i oljebransjen – såkalla polyuretanbaserte stabiliseringsløysingar. Grunnlegger og konsernsjef i selskapet, Kjell Bjørnar Størksen, har spesialisert seg innan polyuretanbaserte stabiliseringsløysinger sidan 1999, og er rekna som ein pioner innan feltet. Størksen har fått med seg ei handplukka gruppe medarbeidarar som også har mykje erfaring med stabiliseringsløysingane.

Me ser fram til eit godt samarbeid med 2Stabilise!

Les meir om vår nye samarbeidspartner her:

HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<