Os Fotball tilbyr egentreningsprogram for alle aldersgrupper

(Foto: Midtsiden)

Med all organisert fotballtrening avlyst på grunn av koronaviruset, ynskjer Os Fotball å tilby gratis egentreningsprogram til samtlige klubber og fotballspelarar i Bjørnafjorden kommune.

No er tida inne for å hjelpe kvarandre. Koronaviruset har satt ein stoppar for all felles fotballaktivitet, og me i Os Fotball ynskjer å legge til rette for god egenaktivitet i denne perioden. Programma er laga for å gje ei anbefaling og rettleiing for egentrening med innslag av fotballaktivitet og fysisk trening med styrke, spenst, hurtigheit og utholdenhet. Merk at gruppetrening ikkje er tillete. Bruk fornuft og tren så godt som mulig!

Du kan laste ned programmet her:

(Scan QR-kodene for å sjå videodemonstrasjon av øvelsane)

Styrkeprogram som er tilpassa ulike aldersgrupper:

Følg også Os Fotball på instagram (osturnfotball) for fleire skadeforebyggande styrkeøvingar.

Klubber, spillarar og foreldre kan ta kontakt med dagleg leiar Endre Brenne på mail ved spørsmål: endre@osfotball.no