Os Fotball følger alle anbefalte korona-tiltak

Os Fotball følger alle anbefalinger og restriksjoner fra offentlige myndigheter og særforbunds om koronaviruset.

Som en stor samfunnsaktør i Bjørnafjorden kommune skal Os Fotball alltid ta et stort ansvar for bedre folkehelse. Os Fotball følger til enhver tid anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og restriksjoner fra Bjørnafjorden kommune og Norges Fotballforbund om koronaviruset. Både NFF og Bjørnafjorden kommune har lagt klare kjøreregler til hvordan arrangementer skal gjennomføres og hvor mange som kan delta.

Ingen fotballaktivitet ut april
Norges Fotballforbund har vedtatt at all breddeaktivitet stoppes ut april. Dette innebærer alle former for fotballaktivitet – treninger, samlinger og kamper. Vedtaket kommer som følge av Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av koronaviruset i Norge.

Med andre ord skal det ikke gjennomføres organiserte treninger og kamper i Os Fotball før tidligst 1. mai.

Os Fotball stiller seg solidarisk bak innsatsen om å forebygge og begrense smitte av koronaviruset!