Ved spørsmål relatert til Os Fotball:

Daglig leder: Endre Brenne.
Mail: endre@osfotball.no
Tlf: 90724338

BrenneDL-

 

Fotballfritidsordning (FFO) og akademi:

 

Spillerutvikler:

 

Kioskansvarlige:

 

Mediaansvarlig: