NY HEIMESIDE: https://osfotball.no

Ved spørsmål relatert til Os Fotball:

Daglig leder: Endre Brenne.
Mail: endre@osfotball.no
Tlf: 90724338

BrenneDL-

Styreleiar:

Leiv-Gunnar Heggland TLF: 913 96 203

Trenarar/leiarar barnefotballen 6-12 år:

Kontaktinfo-6-12år-Os-Fotball

Fotballfritidsordning (FFO) og akademi:

Kioskansvarlige:

Elisabeth Nedrelid TLF: 920 93 810

Mediaansvarlig: