Ved spørsmål relatert til Os Fotball:

Daglig Leder Endre Brenne:

BrenneDL-

Mail: endre@osfotball.no

Tlf: 90724338