Innkalling til årsmøte i Os Fotball 8.februar

Os Fotball innkaller herved alle som har eit engasjement og interesse av det som rører seg rundt fotballgruppa i klubben til møte mandag 8.februar kl. 19.00.

Dato: 08.02.2021
Tid: kl. 19.00
Sted: Klubbhuset

Saksliste:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Årsmelding 2020
 4. Regnskap 2020
 5. Budsjett 2021
 6. Valg
  – Styreleder
  – Medlemmer styret
  – Øvrige roller i klubben.
 7. Eventuelt: Innspel kan sendes til styreleiar Leiv Gunnar Heggland på mail: leiv-gunnar.heggland@no.abb.com

Medlemsmøte

1.       Intro

2.       Sportslige ambisjoner / Sesongen 2021 / Mål

3.       Utvikling av anlegget vårt

Forbehold om smittevernstiltak evt Teams møte

Velkommen til årsmøte!