Gradvis oppstart av organisert aktivitet i Os Fotball

Kjære Os Fotball medlem


I denne spesielle tiden har fotballstyret sammen med administrasjon og sportslig ledelse jobbet med retningslinjer og hatt flere runder på hvordan vi kan gradvis åpne opp for organisert aktivitet og dermed normalisere hverdagen til medlemmer og de ansatte Det blir fra fotballforbundet sin side oppmoda om å starte med organisert aktivitet innenfor de retningslinjene og råd som gjelder for fotballen. Vi ønsker gjøre dette gradvis slik at oppstarten blir så trygg og god som mulig. Gjennom denne gradvise åpningen vil vi kunne høste erfaringer og tilpasse oss på best mulig måte. Administrasjonen vil holde trenermøter der alle retningslinjer blir gitt.
Det vil være en overordnet retningslinje i det vi gjør, og det er SMITTEVERN.

DCIM\100MEDIA

Slik vil vi starte opp:

1.) Os A-lag herre, Os 2/junior 1 og Os Damelag vil kunne starte opp med aktivitet i henhold til retningslinjene(fotballens kornonavettregler) fra og med mandag 20.april.

2.) Os 3 og ungdomsfotballen 13-19 år kan starte opp mandag 27.april med de samme retningslinjene. Her vil det kreve stor hjelp fra foreldre da mange grupper er store.

3.) FFO vil forsøkes tilby en uke etter skolestart, men her er ingen beslutning tatt enda. Vi ønsker mer kjøtt på benet da det kommer veileder for dette kommende uke.

4.) Barnefotballen(6-12) vil vi komme tilbake til når vi har fått høstet erfaringer og sett hvordan oppstarten forløper.

Vi vil fra styrets side være tett på og tror gjennom god planlegging, dialog og samarbeid at vi kan få til dette til på en sikker og god måte.

Det er helt avgjørende at vi alle respekterer og slutter opp om de regler som er satt opp. Det er ikke rom for privat meninger om disse  slik situasjonen er.

Vi håper at vi på denne basis kan få i gang morsom og sunn aktivitet, med støtte fra dere alle.

Fotballstyret