Arrangementet på Luranetunet utsettes til hausten!

Arrangementet på Luranetunet 18.mars utsettes til hausten grunna smitterisiko.

Me kjem tilbake med tidspunkt når det nærmar seg.