All organisert trening i regi Os Fotball er avlyst til og med søndag 10.januar!

Angående uteaktivitet i regi idrettslag:
Os Fotball, Søre Neset Idrettslag og Nore Neset Idrettslag har på videomøte i kveld, i fellesskap beslutta at vi avlyser all organisert aktivitet i regi idrettslaga til og med søndag 10.januar. Dette gjeld fotballfritidsordning, fotballakademi og lagstreninger. Beslutningen er med bakgrunn i smittetallutviklinga i Bjørnafjorden kommune dei siste dagane.

Idrettslaga har planlagt eit nytt videomøte mot slutten av denne veka for å vurdera kva vi gjer med uteaktivitet i neste veke.

Som idrettslag har vi heilt sidan nedstenginga i mars 2020 jobba hardt for å legga tilrette for trygge og gode treningar for barn og unge, noko vi vil strekka oss langt for å gjera også i 2021.