TELENOR XTRA FOTBALLFRITIDSORDNING

Os Fotball si fotballfritidsordning (FFO) er eit tilbod etter skuletid med leksehjelp, mat før og etter trening samt fotballtrening med kompetente trenarar. I førarsetet er trivsel og samhald!

Påmelding:

Følg peikaren for påmelding: https://www.superinvite.no/

VEILEDNING PÅMELDING FFO OG AKADEMIET PÅ SUPERINVITE

Kva er FFO?

Som Telenor Xtra-klubb, tilbyr Os Fotball skulefritidstilbodet Telenor Xtra FFO for 2.-7.klassingar, samt Os Fotball sitt eige Akademi-tilbod, måndag til fredag. På FFO er det fokus på fysisk aktivitet, kosthald og leksehjelp. På fotballfritidsordninga vår får barna leksehjelp av utdanna pedagogar, mat før og etter trening samt ei kvalitetstrening med utdanna fotballtrenarar.

Det blir lagt opp til varierte aktivitetar med fokus på motorisk utvikling, utvikling av ballferdigheiter, trivsel og samhald. Me ynskjer å stimulere til livslang fotball- og bevegelsesglede, samt eit sterkt tilhøyr i eit trygt og inkluderande miljø.

På FFO er me opptekne av å utvikle heile mennesket og ha fokus på gode og sunne haldningar. Me ynskjer å bidra til gode vaner gjennom vektlegging av kosthald, hygiene, lekser, folkeskikk og eigentrening. Alle på FFO skriv under på Haldningskontrakt Os Fotball. 

Våre pedagogiske stikkord på FFO er:
– Sjå og bli sett.
– Inkludér og bli inkludert.
– Fair play.
– Medbestemming.

Fokusområder i treningsarbeidet: 
– Pasningsferdigheiter og bevegelse etter pasning («Pass and Move»).
– 1 vs 1 ferdigheiter offensivt og defensivt.
– Orienteringsevne. Kva skjer før, når og etter ein har ball?
– Utvikle bevegelseskompetanse (hurtigheit, balanse, koordinasjon og kjernemuskulatur).

Telenor Xtra er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund som ein kan lese meir om på Norges Fotballforbund sine nettsider: telenorxtra_brosjyre-web.

Kven og korti?

Os Fotball si fotballfritidsordning er for born i 2.- til 10.klasse.

FFO: Tysdag og torsdag har me tilbod for born i 2. og 3. klasse.
FFO Mini Akademiet: Måndag og onsdag for born i 4.- til 6.klasse.

Korleis er ein vanleg dag på FFO?

12.30 – 14.00: Henting, leksehjelp, sosialt samvær (brettspel, leik, anna aktivitet osb.)

14.00 – 14.30: Måltid (kald/varm mat). Alternativ mat til born med allergiar.

14.30 – 15.45: Treningsøkt. Fokus: meistring for alle!

15.45 – 16.30: Restitusjonsmåltid (frukt og yoghurt). Henting frå foreldre. Takk for i dag!

Generell informasjon

MÅNADSPRIS:

FFO                                                                                 

1. dag i veka:       750,- (+ 50,- for henting).

2. dagar i veka : 1300,- (+ 50,- for henting).

Os Fotball Akademiet

  1. dag i veka     500,- (+50,- for henting).
  2. dager i veka 800,- (+50,- for henting).

Opningstid: Kl. 12.30 – 16.30.

Henting: Me henter på Os barneskule, Os ung.skule, Lunde barneskule, Søfteland barneskule, Halhjem barneskule og Lysekloster barneskule.

Oppseiingstid: 1 mnd. Bindande påmelding.

Utstyr: Alle får utstyrspakke frå Telenor til ein eigenandel på 100kr.

FFO fylgjer skuleruta til Os Kommune.

Kontakt FFO- og Akademiansvarlege:

 

Velkommen i

Os Fotball si FFO-familie!